BLOG

Przepona – niezwykła struktura naszego ciała.

Kolejnym bardzo ważnym mięśniem na który trzeba zwrócić uwagę podczas terapii jest – przepona.

W praktyce gabinetu gdy pacjent przychodzi z bólem nadgarstka, stawu kolanowego czy bólem kręgosłupa – staram się zawsze sprawdzić napięcie w obrębie przepony. Normalizacja napięcia i rytm pracy przepony tworzy grunt do dalszych etapów terapii z pacjentem. 😀

Jeżeli przeciętnie wykonujemy 21000 oddechów na dobę, to wydaje się logiczne że nasz wzorzec oddechowy będzie miał wpływ na postawę, napięcie mięśniowo – powięziowe czy pracę narządów.

Przepona to mięsień szkieletowy o kształcie kopuły, który obniża się podczas skurczu a unosi się przy rozluźnieniu. Unerwiana jest z poziomu odcinka szyjnego kręgosłupa przez korzenie nerwowe C3 -C5.

Jej przyczep początkowy to:
wewnętrzna powierzchnia szczęściu dolnych żeber, wyrostek mieczykowaty mostka i przednia powierzchnia kręgów L1 – L3 oraz sąsiadujące z nimi krążki międzykręgowe. Przyczep końcowy to środek ścięgnisty przepony.🙂

Z uwagi na swoje położenie, każdy narząd który znajduję się w sąsiedztwie przepony ma z nią połączenia więzadłowe , są to opłucna, osierdzie, płuca, okrężnica, wątroba i śledziona. W kierunku grzbietowym istnieją połączenia także z dwunastnicą, trzustką, nerwem trzewnym większym i mniejszym. Więc każdy z tych narządów może zaburzać dysfunkcja przepony.

Trochę tego jest🙃😜.

Więc mając na uwadze połączenia anatomiczne taki zwykły mięsień jaki jest przepona może powodować np:
➡️Nadmierne napięcie mięśnia czworobocznego lędźwi oraz lędźwiowego
➡️ Powodować bóle, dysfunkcje w odcinku lędźwiowym kręgosłupa – częsta sytuacja w gabinecie😉
➡️Nadmierne napięcie przepony może powodować odruchowe wzmożone napięcie prostownika grzbietu
➡️ Przepona może powodować bóle karku i szyi wynikające z jej niskiego ustawienia, co może generować wzmożone napięcie mięśni pochyłych . W efekcie może to doprowadzić do ucisku splotu ramiennego i odczuwanych dolegliwości w postaci mrowień w obrębie dłoni.
W praktyce przepona ma bardzo duże znaczenie w terapii pacjentów szczególnie z bólami kręgosłupa 😃

Miłego dnia ☺️